Uradite naš online test za samo tri minuta!

Označite tačne odgovore na 10 kratkih pitanja iz oblasti matematike i logike i odmah ćete dobiti rezultat. Ovaj test je koristan metod za procenu da li osoba pripada određenoj rizičnoj grupi. Pomoću naših pitanja testirajte stanje vašeg mozga.

Kliknite na "SLEDEĆE" i možete početi sa rešavanjem.

Srećno!